Google Adsense

maandag 18 augustus 2014

Infoavond Maalbeekvallei

Al wie in de Maalbeekvallei woont, zal het wel weten zeker: de Gemeente Grimbergen heeft in haar beleidsvisie 2014-2019 een belangrijke plaats weggelegd voor het herwaarderen van dit belangrijk stukje landschappelijk Grimbergen


En nu op dinsdag 9 september 2014 is iedereen welkom in de Charleroyhoeve voor een bespreking van het uitwerken en implementeren van een herwaarderingsplan voor het oostelijk deel van de Maalbeekvallei.

Afspraak om 20u. Men zegge het voort!

De Klokken komen uit Grimbergen

Hoort u het deze dagen ook donderden in Keulen? Nee nee, geen paniek, het zijn maar de klokken van de kerktoren van Grimbergen die elke maandag iets voor 12u begin te luiden.

Waarom, vraagt u zich af? Wel, onze kerkgemeenschap volgt daarmee een oproep van het Grimbergs gemeentebestuur om haar ongegoegen en vrees te laten blijken voor de aanpassing van de vliegroutes boven Brussel.

Zoals de meeste onder ons wel weten, is het plan Wathelet afgeschoten door de Brusselse correctionele rechtbank. En de ene zijn brood is de andere zijn dood (of om het met de gevleugelde woorden van die beroemde Ollandse voetballer te zeggen: "Elk voordeel eb zen nadeel".

En jullie? Hebben jullie al meer vluchten gemerkt? Of enkel meer klokgeluid?

Misschien tijd om een nieuwe petitie te starten. Of twee, ééntje tegen de klokken en eentje tegen de vliegtuigen. Twee vliegtuigen in één klap

zondag 17 augustus 2014

Waar komt de LIDL in Grimbergen

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben, heeft de firma LIDLGMBH & Co KG een aanvraag ingediend voor de bouw van handelsruimtes met bijhorende parking. Het adres is Brusselsesteenweg 221 - 223 te 1850 Grimbergen.

Ik las dat er heel wat mensen niet goed weten waar deze supermarkt juist zou komen. Hieronder een sattelietfoto die meer duidelijkheid moet geven. Tussen de oude gebouwen van Matexi en het kruispunt van de Brusselsesteenweg, Hellebeekstraat, Spaanse Lindebaan en Grimbergsesteenweg.