Google Adsense

zondag 23 april 2017

Grimbergen Kwis - Week 8

Hieronder plaatsen wij elke dag (gedurende 80 dagen) een foto van een Grimbergse locatie.
Iedereen kan een gokje wagen, en na 24 uur wordt het juiste antwoord gegeven. De winnaar krijgt een gratis fotoshoot aangeboden in de nabijheid van een bekend Grimbergs monument of toeristische trekpleister.

Week van 24/04 tot 30/04


Foto 56 : BareelkeFoto 55 : Fenikshof


Foto 54 : Hogesteenweg


Foto 53 : Grafsteen Hendrik Van der Noot


Foto 52 : botsing tussen tram en goederentrein


Foto 51 : Zonsverduistering 2005


Foto 50 : Kores Nordic Belgium


zaterdag 22 april 2017

Felix De Boeck en dokter Frans Hemerijckx

Op 1 december 2002 vond in Grimbergen een herdenkingsviering plaats voor Dr. Frans Hemerijckx (1902-1969) die honderd jaar eerder geboren werd te Ninove.

Ter gelegenheid van die viering, werd een kunstwerk van de Vlaamse schilder Felix De Boeck afgedrukt met de beeltenis van de grondlegger van de moderne leprabestrijder, die een groot deel van zijn leven in Grimbergen gedomicilieerd was.

Dr. Frans Hemerijckx werkte gedurende 25 jaar in Belgisch-Congo waar hij zich specialiseerde in de bestrijding van lepra en de slaapziekte. Hij heeft er altijd naar gestreefd om het isolement van gepaard ging met leprosie op te lossen, door de lepralijders samen met hun familie te laten leven.

Later heeft hij ook werk verricht in India waar hij onder andere het Dr. Hemerijckx Leprosy Centre stichtte.

Bron: Door Joop van Bilsen / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45563676

Zijn huis in Grimbergen is nu omgevormd tot de Colruyt Academy.

Chaos op de Grimbergse Ring

Als u dit weekend met de auto van plan bent om de Ring 0 in Grimbergen op te gaan, denkt u best 2 x na. Van 22 april tot 24 april zijn er namelijk werken aan het knooppunt met de E40 in Groot-Bijgaarden, en er worden monsterfiles verwacht.


Bij het ter perse gaan stond er al minstens 90 minuten file van de oprit Koningslo tot Groot-Bijgaarden. Bovendien is er (verrassing!) nog een ongeval gebeurd in Wemmel en dat zorgt voor extra verkeersdrukte.

Ook de alternatieve wegen zijn erg druk, kijk maar naar de problemen op de Vilvoordsesteenweg. In Nederland is het op dit ogenblik lentevakantie, en alle toeristen die naar Frankrijk willen, komen normaal over de E40 en de Ring.


vrijdag 21 april 2017

Het meest verborgen plekje van Grimbergen

Dit pand is wel eens door wandelaars omschreven als "Meest verborgen parel van Grimbergen". Gelegen in de Poddegemstraat maar heel gemakkelijk om voorbij te lopen, aangezien het een door al het groen verstopt ligt.

De hoeve dateert waarschijnlijk uit ten laatste de 18de eeuw, want hij staat reeds ingeschreven de kaart van Ferraris (1771-1778).

Hieronder een aquarel van de Machelse kunstenares Ria Daelemans en een recente foto van Frank Van Den Block

zondag 16 april 2017

Grimbergen Kwis - Week 7

Hieronder plaatsen wij elke dag (gedurende 80 dagen) een foto van een Grimbergse locatie.
Iedereen kan een gokje wagen, en na 24 uur wordt het juiste antwoord gegeven. De winnaar krijgt een gratis fotoshoot aangeboden in de nabijheid van een bekend Grimbergs monument of toeristische trekpleister.

Week van 17/04 tot 23/04

Foto 49 : Beiaard -> Luisterhoek

Foto 48 : Dr. Frans Hemerijckx door Felix De Boeck

Foto 47 : Poddegemstraat

Foto 46 : Sint-Amandsstraat, Strombeek-Bever

Foto 45 : Sint-Alexius

Foto 44 : OLV-Straat & Poddegemstraat

Foto 43 : Kasteel d'Overschie

vrijdag 14 april 2017

Zaal Kinema Nova in Machelen

Machelen heeft altijd wel iets gehad met film. In het begin van de 20ste eeuw stond er een grote filmstudio, en in 1956 werd er een groot Parochiaal Ontmoetingscentrum gebouwd dat naast een café en vergaderzalen ook een heuse bioscoop bevatte met meer dan 600 zitplaatsen : KINEMA NOVA.


De bioscoopzaal (nu onderdeel van Zaal Nova) was in de tweede helft van de 20ste eeuw één van de meest moderne cinemazalen met een Cinemascopebreedbeeldsysteem en een fabelachtige akoestiek. Nu nog altijd valt op hoe goed het geluid van het podium tot achteraan in de zaal draagt.

In de jaren '70 kwam o.a. Will Tura hier repeteren, en er bestaan ook opnames van de militaire muziekkapellen die Zaal Nova gebruikte als opnamestudio.

De filmzaal Kinema Nova werd opgericht op het initiatief van pastoor Cosijns, om een "stichtend" tegengewicht te bieden tegen 2 andere bioscopen: Concordia en Palace. En inderdaad, de eerste film die op het programma stond was typerend een religieuze spektakelfilm "The Robe" (in totaal 1200 toeschouwers).De eerste voorstelling was op 15 november 1955. Op 27 maart 1977 werd de laatste volwaardige projectie gehouden: "The Greatest Story".

p.s. Volgens onze bronnen vond de eerste filmvertoning in Machelen plaats in 1911

Bioscopen en Cinema's in het Grimbergse

Hier bij Parel Van Brabant zijn we allemaal liefhebbers van het Grote Witte Doek. Een film komt volgens ons pas tot zijn recht als je het in Dolby Stereo ziet op een groot scherm in een comfortabele zetel, het liefst nog met heel wat andere toeschouwers om samen te genieten.

Toen ik jong was, kreeg ik de liefde voor de cinema via mijn vader. Ik herinner me nog bezoekjes aan Vilvoorde (Cinema Pathé) , Machelen (Kinema Nova), maar ook (en vooral) in het Brusselse. De Ambassador voor Disneyfilms, de Marivaux of de Piccadilly voor de blockbusters...
Met dit artikel wil ik een lijstje opstellen met bioscopen die in de 20ste eeuw voor vermaak zorgden bij de Grimbergse bevolking. Als u zelf herinneringen hebt aan een bioscoop in de buurt, dan horen wij het graag van u.

1. KINEMA NOVA te Machelen

woensdag 12 april 2017

OSB Huis Rust en Lust afgebroken te Grimbergen

Grimbergen telt heel wat bezienswaardigheden, monumenten en erfgoed. Eentje meer of minder is dus niet belangrijk, zullen ze bij de Gemeente Grimbergen gedacht hebben.

Vorige week werd namelijk aangevangen met het afbreken en slopen van één van de 4 OSB-huizen die Grimbergen rijk is/was. En toen waren er nog maar 3.

 

De afbraak kwam er niet omdat het huis in slechte staat was, of omdat er een dringende reden was voor de openbare orde. Nee, het huis werd gesloopt omdat een naburige handelszaak een nieuwe oprit wenste te bouwen. Het klinkt ongelooflijk, maar het is zo.

Het huis werd in 1917 gebouwd met geld van de Oeuvre Suisse en Belgique, een liefdadigheidsinstelling uit Zwitserland die panden hielpen heropbouwen die in de 1ste Wereldoorlog vernield waren.

Het huis in kwestie stond bekend als "Huize Rust en Lust", en was ooit nog in een ver verleden decor voor de kerststal die traditioneel elk jaar opgebouwd wordt in de Basiliek van Grimbergen,

Het gebouw stond op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, waardoor het agentschap Onroerend Erfgoed een niet-bindend advies moet afleveren bij sloop. Indien het college van burgemeester en schepenen dit advies naast zich wenst te leggen, heeft het college een zorg- en motiveringsplicht.

Schepen voor erfgoed Marc van Godtsenhoven en zijn Groen-collega Eddie Boelens hebben zich steeds verzet tegen de sloop, maar zij konden hun collega's echter niet overtuigen. Na een stemming werd de bouwvergunning (en dus ook de sloop) goedgekeurd.

Hier een foto uit Google waar de oprit zal komen

dinsdag 11 april 2017

Jules Hauben, Rijksveearts en Voorzitter Cecilianen

Op 2 augustus 1876 werd Jules Hauben geboren in Uitkoven, een deelgemeente van Maasmechelen.

Later verhuisde hij naar Grimbergen en werd Rijksveearts aan het Hof in Laken.

In die hoedanigheid werd hij Ridder in de Kroonorde, één van de drie Belgische ordes (naast de Leopoldsorde en de Orde van Leopold II).

maandag 10 april 2017

De Drijpikkel in Strombeek-BeverOp de hoek van de Boechoutlaan en de Drijpikkelstraat ligt de fraai gerestaureerde voormalige brouwerij "Drijpikkel". Deze afspanning (zogenoemd omdat daar de paarden konden rusten en "afgespannen" worden) bevond zich op de grens tussen Wemmel, Meise en Strombeek-Bever en gaf haar naam aan de gebouwen (Drijpikkel = de drie poten van een stoel).

In 1902 schreef een zekere "Arthur Cosyn" het volgende over de laan die Brussel met Antwerpen verbond (voorloper van onze A12) :

Van alle grote wegen die de omgeving van de hoofdstad doorkruisen is de steenweg op Meise zeer zeker de mooiste. Met zijn gemakkelijke hellingen is het een ideale oefenpiste om zich voor te bereiden op zomerse fietstochten.
Sinds het fietspad Leopold II is verbreed kan men er vrij rondrijden in alle veiligheid.   


Ik vergat een ander genoegen van de weg, namelijk voorzien te zijn van de eeuwige en verplichte “guinguette”. 
Men vindt er zelfs verschillende in de omgeving. In de zomer blijven de fietsers graag “plakken”, de enen te Strombeek, in Batavia of de Dry Pikkel, de anderen te Meise, in de Cantine, de Laiterie of de Brasserie, nog anderen aan de Heizel, in de Laiterie Jacobs. 
Ook Karel Van de Woestijne had een woordje mee te praten over de Drijpikkel:

Hier, op het kruispunt waar wij gekomen zijn, is de stemmigheid niet meer gewekt dan door oppermachtige majesteit. 
Gaat gij even zitten aan de afspanning ‘den Drijpikkel’, een der oudste van de Brusselse omgeving – en die ontspanning gun ik u van harte – dan hebt gij aan uw rechterhand de dubbele rij gouden kastanjelanen die terug naar Laken en zijn park, en verder naar Schaarbeek en de stad leidt : scheidslijn der aanstaande expositie. 

Links breidt de heerlijke baan zich uit naar Meysse toe, langs de oude, enigszins angstwekkende tuinen van het kasteel van Bouchout, waar de ongelukkige, krankzinnige zuster van koning Leopold II, de weduwe van keizer Maximiliaan van Mexico, haar levensjaren slijt
Een hele mooie anekdote vinden we bij de in 1902 geboren Marcel van Assche (‘Herinneringen uit de goede oude tijd en het vroegere dorpsleven’, in Eigen Schoon en De Brabander, okt.-nov.-dec. 2000, p. 359-362) :
“Mijn eerste twee jaar verbleef ik meestal te Strombeek-Bever, bij de grootouders Constant Van den Steen, kantonnier, en Rosalia De Samblancx. Ze waren beiden geboren te Sint-Kwintens-Lennik en gevestigd in de Afspanning op de Meissekassei.  

De Afspanning was gelegen dichtbij het kasteel van Bouchout, de huidige Kruidtuin van Brussel. Het kasteel was de verblijfplaats van Keizerin Charlotte van Mexico, zuster van Leopold II. Dagelijks wandelde de Koning hier met Mme de Vaughan tot aan de ingangspoort, maar hij mocht niet binnen. Eenmaal per jaar mocht de poort open, voor de kermisprocessie van Meise. Dan zat de Keizerin in haar balkon om van de processie te genieten. 
Op bevel van Leopold II moesten al de huizen van de Route gesloopt worden, uitgenomen de brouwerij en boerderij ‘de Drijpikkel’.

zaterdag 8 april 2017

Grimbergen Kwis - Week 6

Hieronder plaatsen wij elke dag (gedurende 80 dagen) een foto van een Grimbergse locatie.
Iedereen kan een gokje wagen, en na 24 uur wordt het juiste antwoord gegeven. De winnaar krijgt een gratis fotoshoot aangeboden in de nabijheid van een bekend Grimbergs monument of toeristische trekpleister.

Week van 10/04 tot 16/04

Foto #42 : Feestzaal Borgt

Foto #41 : Babbaloo


Foto #40 : Parochiekerk Sint-Cornelius

Foto #39 : Zaal Nova, Machelen


Foto #38 : "Rust en Lust", Wolvertemsesteenweg 310, Grimbergen

Foto #37 : Doodsprentje Jules Hauben


Foto #36 : De Drijpikkel, Strombeek-Bever

De vorige vragen (en antwoorden) kunt u steeds vinden op onze Grimbergse Kwis Pagina

donderdag 6 april 2017

No 132 Wing RAF

Op 4 November 2016 (Noorse veteranendag) werd op het vliegveld van Grimbergen een monument onthuld ter ere van de 132 (Norwegian) Wing RAF op het vliegveld van Grimbergen.

Na de bevrijding van België (het grootste deel van het Belgische grondgebied werd bevrijd tussen begin en eind september 1944) vestigde de 132de Wing zich op het Grimbergse vliegveld.

Van 6 oktober 1944 tot 22 december 1944 droegen de Noren hun steentje bij tot de bevrijding van Zuid-Nederland. In die periode verloren zes van hun piloten het leven.

Grimbergen wilde maar al te graag meehelpen bij het zoeken naar een passende locatie voor een monument. Niet alleen om de Noren te bedanken, maar ook om het historisch belang van ons vliegveld te benadrukken.

Het monument, dat maar liefst 2 ton weegt, werd ontworpen door Carl Stousland, voorzitter van SCRAMBLE, een vereniging van familieleden van de roemrijke Noorse piloten.

zondag 2 april 2017

Grimbergen Kwis - Week 5

Hieronder plaatsen wij elke dag (gedurende 80 dagen) een foto van een Grimbergse locatie.

Iedereen kan een gokje wagen, en na 24 uur wordt het juiste antwoord gegeven. De winnaar krijgt een gratis fotoshoot aangeboden in de nabijheid van een bekend Grimbergs monument of toeristische trekpleister.

Week van 03/04 tot 09/04

Foto #35 : Dreefkapel, Grimbergen

Foto #34 : De koninklijke Zeilkring Grimbergen, Oostvaartdijk

Foto #33 : Sint-Niklaashof

foto #32 : Vliegveld Grimbergen, Monument voor de 132ste Wing RAF

Foto #31 : Kerkhof van Humbeek

Foto #30 : Gravenhuis & Gerechtshof Humbeek

Foto #29 : Charleroyhoeve

De verdwenen molen van Humbeek

Humbeek telde 2 windmolens: De "oude" Molen gelegen aan de toepasselijk genaamde Oudemolenweg, en een "Nieuwe" Molen (ook wel Van Hemelrijckmolen genoemd) aan de Kerkveldweg.

De Oude Molen was een houten korenmolen die al sinds de 14de eeuw in verschillende documenten vermeld werd. Het zou gaan om een molen van de Abdij van Grimbergen die in de 16de eeuw verwoest werd, maar later weer heropgebouwd. Hij lag heel toepasselijk op het hoogste punt van Humbeek waar er veel wind stond.

Omdat de molen eigendom was van de Abdij, werd deze na de Franse Revolutie in 1803 openbaar verkocht.
Eigenaar werd de familie Vergaelen tot de molen in 1913 afgebroken werd.

Hieronder een kaart waar de molen zich waarschijnlijk bevond. De molenaarswoning stond aan de andere kant van de straat.

zaterdag 1 april 2017

Standbeeld voor Karel Van De Woestijne op de grens tussen Grimbergen en Meise

Wie de Roostbaan (kleine verbindingsweg tussen Grimbergen en Meise) neemt, komt plots op de grens van deze gemeenten langs een standbeeld van Karel Van De Woestijne.

Deze Vlaamse schrijver was de broer van de schilder Gustave Van De Woestijne, en schreef de volgende zin die op het standbeeld afgedrukt staat :

Mijn vriend,
gij hebt een der schoonste streken
van Brabant gezien en
die ligt aan de poorten van Brussel.

Het standbeeld werd gemaakt door Wilfried Pas in opdracht van de Marnixring Drijpikkel en geplaatst in 1992.

Volgens de overlevering zou Karel Van De Woestijne hier in de Roostbaan gewandeld hebben, en zelfs overwogen hebben een woning te kopen.