Google Adsense

zondag 5 oktober 2014

Ooggetuigenverslag uit De Groote Oorlog - Augustus 1914


We herdenken dit jaar de 100ste verjaardag van het begin van de Grote Oorlog. Ook Grimbergen heeft een rol gespeeld in dit drama.

We zijn bevoorrecht dat er heel wat ooggetuigenverslagen overgebleven zijn. Zo bijvoorbeeld dat van kanunnik Van Heesch, prior van de Abdij van Grimbergen tijdens de oorlogsjaren.

Hieronder een paar interessante uittreksels uit zijn dagboek, zoals het opgetekend werd in het boek "Grimbergsche Herinneringen uit den Grooten Oorlog"

4 augustus 1914: 't Is dan toch oorlog. In Gods naam dan ! We zijn in ons recht. En t' recht zal zegepralen. Vurig bidden we hier samen voor het behoud onzer jongens en voor het vaderland.

20 augustus 1914: Ja wel ! Om 14u30 komen de Duitse Uhlanen Grimbergen binnengevallen, op hetzelfde ogenblik dat de hoofdtroepen Brussel binnentrekken. [...] Niemand van ons heeft lust om zijn leven erbij in te schieten nog voor de overwinning die...na drie of vier weken op de Duitsers wel al zal behaald zijn!

29 augustus 2014: Verbod aan de broeders van de Abdij om nog in de tuin te komen: fruit plukken en in de bomen klimmen is spioneren, Grond omspitten is mijnen leggen voor de Belgische soldaten. 't Is maar dat je het weet!

30 augustus 2014: GAS-boete avant la lettre: de burgemeester van Grimbergen wordt per brief verwittigd dat hij de losgebroken koeien het loeien moet beletten, op straffe van 1000 frank boete per dag. Dat loeien belet de generaal op het kasteel van de barones d'Overschie te slapen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten